System wizualnej i głosowej nawigacji GPS dla kierowców i turystów oferowany na rynku Polskim od początku 2003 roku.
Stał się najpopularniejszym systemem nawigacji w Polsce ustalając standard nawigacji GPS z wykorzystaniem map cyfrowych i mobilnych urządzeń typu PocketPC. Bliższe informacje dostępne są pod adresem www.AutoMapa.com
System rejestracji i przetwarzania informacji z obiektów rozproszonych. Technologia ta bazująca na AutoMapie i rozwijana wspólnie z firmą Indigo znajduje zastosowanie m.in. w zarządzaniu flotami pojazdów i zespołami pracowników mobilnych oraz w serwisach mapowych dostępnych na stronach Internetowych. Bliższe informacje dostępne są pod adresem www.Targeo.pl
Inteligentna technologia interpretacji zapytań bez narzuconej składni. Pozwala na szybkie odnajdowanie informacji z wcześniej przygotowanych baz danych przy pomocy swobodnych zapytań bez narzuconej kolejności i formatu dopuszczając używanie skrótów, błędów pisowni itp. ograniczeń typowych dla klawiatur np. telefonów GSM lub PDA.
Aqurat sp. z o.o., ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa
Sad Rej. dla M.St. W-wy, XII Wydz. Gospod. KRS 0000135361
NIP 5272309122, Kapital zakladowy 50 960,00 PLN